ЕЛЕКТРО ИЗГРАЖДАНЕ – ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО

ФРЕШСТРОЙ е гаранция за качество! Предполагаме избор на материали, проектиране и реализирано на всякакъв вид система.
Проектираме вътрешно и външно електро изграждане според индивидуалните нужди на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективност и рационални решения.
Непрекъснато усъвършенстваме своите умения, създавайки нови практики при инсталации на битови и производствени единици.