ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Битумните хидроизолации намират голямо приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения. Според вида на битума те са два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери.  Имаме два вида- външна и  вътрешна топлоизолация. Външната топлоизолация в много отношения превъзхожда вътрешната, поради което това е по-удачното и носещо ползи за вас решение. Това своеобразно „обличане ” е добро решение, защото спестявате не малко средства за електро енергия, които да бъдат инвестирани за други полезни за вас неща. Вътрешното топлоизолиране е с цел спестяването  на разходи за електро енергия и осигуряването  на подходящата стайна температура в помещенията през цялата година.