ИЗКОПИ И НАСИПИ

Изкопите и насипите, фирма Фрешстрой извършва по механичен начин – с специализирана техника и индустриални машини. Фрешстрой разполага с професионални тежки машини и оборудване, управлявани от специалисти с необходимия опит.

На нас можете да разчитате за изграждане на насипи- строителни изкопи на канали, дупки, ровове, тунели за жилищни сгради, частни, обществени, промишлени и търговски обекти. Като услуга Фрешстрой предлага и всички видове строителни изкопи, както и изкопи на канализация, строителни изкопи от всякакъв вид в скални и земни почви.