ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ПОДПОРНИ СТЕНИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Екипът ни е съставен от висококфалифициран персонал, който извършва монтажа на металните конструкции. Основната ни дейност е да проектиране и производство на метални конструкции. Сглобяеми и модулни метални конструкции са модерния, икономически ефектен и надежден метод за създаване  на стоманени къщи, производствени халета, гаражи, търговски обекти и други. Разликата между двата вида метални конструкции е, че сглобяемите конструкции се изграждат от отделни елементи, докато модулните се сглобяват от готови блок елементи. Благодарение на  предимствата  на тези технологии и конструкции и с простото им изпълнение дава възможности за бързата инсталация и деинсталация, с изпълнение на индивидуални проекти и ниски разходи за изграждане. Металните конструкции имат голямо приложение в изграждането на промишлени сгради и халета. Строителна фирма Фреш Строй е специализирана проектирането и изграждането на метални халета и ние ще ви предложим най-качественото решение за Вашите нужди.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ

Подпорни стени се изграждат при терасирането на имот, да защитят дадени постройки и да се укрепи терена, за предпазване от свличането на земните маси. Външният вид на подпорните стени се проектира в хармонично съчетание с обкръжаващата среда.

В подпорните стени се прилагат конструктивни системи, технологии и материали, които да осигуряват здравина и устойчивост във всички етапи на строителството и експлоатацията. При необходимост можем да повишим корозионната устойчивост срещу агресивни среди и мразоустойчивост. Подпорните стени са не само функционални, но и декоративни, могат да бъдат превърнати в  декоративни кътове за почивка, площадки за отдих и оградни пътеки.